https://www.terapietinnitu.cz/moje-kniha/

Česká verze - upoutávka knihy

..... když jsem před lety onemocněla tinnitem, má situace byla naprosto zoufalá o to víc, že jsem neměla žádnou pozitivní zprávu o tom, že se někdo vyléčil. Nejprve jsem se snažila získat informace o léčbě od lékařů a poté hlavně na internetu.

Neměla jsem k dispozici žádný lék/tabletku, kterou bych spolkla a po které by se mi aspoň na chvíli ulevilo (podobně jako u bolesti hlavy). Co bylo ale nejhorší? Byla to šokující negativní zpráva od lékařů, že se s tím nedá nic dělat. Tato informace mi vzala veškerou naději, že budu mít v hlavě a uších opět ticho jako dřív. Moje životní cesta se zlomila a rozdělila zároveň život na období před tinnitem a po vzniku tinnitu.

V té době jsem doslova hltala informace o tinnitu z internetu. Zjišťovala jsem možnosti léčby, nebo aspoň "něco" na zmírnění tinnitu. Oslovila jsem spousty lidí, kteří žijí s tinnitem, oslovila jsem léčitele, ale bohužel s nulovým efektem. Nikdo mi neporadil, co mám dělat, abych si to utrpení zmírnila. Představa, že bych v té době našla někoho, jako jsem teď já - kdo má osobní zkušenost a prošel cestou k pozitivní změně - by pro mne bylo velice povzbudivé, inspirující a motivující. Když vám někdo vezme naději hned na začátku cesty, vezme vám absolutně všechnu energii, kterou potřebujete pro to, abyste byli schopni tinnitus zvládnout.

Proto jsem se rozhodla poslat do světa své poselství o tom, že na základě mé osobní zkušenosti můžete žít kvalitní, šťastný a spokojený život, přestože máte tinnitus. A přestože máte tinnitus, můžete mít v hlavě ticho!

English version - a book teaser

... when I got tinnitus years ago, my situation was miserable when I didn't find any information about anyone who has been cured. I tried getting information about treatment from doctors first and then mostly on the internet.

I didn't have any access to any medicine/pills that I'd take and feel at least momentarily better (similar to when you get a headache). What was the worst part of it, though? The shocking statement I got from doctors that there isn't anything you can do about it. This took all my hope of having silence in my head again away. My life split into life before and after Tinnitus.

Back then, I devoured every piece of information about Tinnitus on the internet. I was looking at every possible type of treatment. I addressed many people living with Tinnitus. I addressed healers, but sadly to no avail. No one has suggested anything to help me ease my suffering. The thought of finding anybody like me, who has a personal experience with Tinnitus and went through the path towards a positive change, would be very inspiring and motivating.

When someone takes hope away from you right at the start, it takes every bit of energy you need to fight Tinnitus away from you. That's why, based on my experience, I decided to send the message that you can live a happy and fulfilling life with Tinnitus in the world. Even though you suffer from TINNITUS, you can be at peace!